Nowość

Moduł SV KSeF

Zautomatyzuj proces wysyłki i odbierania e-faktur
Dowiedz się więcej
CZYM JEST KSeF

KSeF czyli Krajowy System e-faktur

To system teleinformatyczny, który służy do wystawiania i wymiany faktur między przedsiębiorcami. e-Faktury przesyłane od jednego przedsiębiorcy, będą trafiały do drugiego (nabywcy), bezpośrednio z centralnej bazy administracji.

Cyfryzacja

Głównym celem KSeF jest centralizacja procesu rejestracji faktur oraz cyfryzacja przedsiębiorców z sektora MŚP.

Brak papierowej faktury

e-Faktura eliminuje możliwość wystawiania faktury papierowej w rozliczeniach między przedsiębiorcami. Niezbędny jest system komunikujący się z KSeF.

NASZE ROZWIĄZANIE

Moduł SV KSeF

Zautomatyzuj dwustronną komunikację z KSeF i pracuj wygodniej w DMS AutoStacja
Wsparcie w obszarze SPRZEDAŻ
 • Dwukrotne sprawdzenie - biznesowe i schemy pliku xml - cyfrowych dokumentów przed ich wysłaniem do KSeF

 • Dwa tryby wysyłki e-faktur do KSeF - online (pojedyncze dokumenty) i offline (kolejka faktur)

 • Cykliczne, zautomatyzowane sprawdzanie statusu e-faktury w KSeF Ministerstwa Finansów

 • Pobieranie jednym kliknięciem numerów KSeF do AutoStacji

 • Przechowywanie informacji o wysłanych e-fakturach, zapisywanie dokumentów na dysku lokalnym

Wsparcie w obszarze ZAKUP
 • Pobieranie wszystkich e-faktur z KSeF Ministerstwa Finansów

 • Oznaczanie tych e-faktur, które były zarejestrowane i są przetwarzane w DMS AutoStacja (dekretacja do systemu F/K)

 • Wskazanie i przesyłanie do AutoStacji tych e-faktur, które nie były zarejestrowane w systemie DMS (faktury kosztowe)

 • Identyfikacja i przypisywanie e-faktur do konkretnego numeru dealera w organizacji

 • Możliwość komunikacji z zewnętrznym systemem wspierającym obieg dokumentów w firmie (tzw. Workflow)

FUNKCJE

Wiele przydatnych funkcji

Uruchomienie modułu, to automatyzacja komunikacji systemu DMS AutoStacja z KSeF Ministerstwa Finansów
 • Połączenie z KSeF rządowym

 • Uwierzytelnione logowanie Twoim firmowym tokenem

 • Wysyłanie i odbieranie dokumentów (xml) z KSeF

 • Oznaczanie e-faktur - z DMS AutoStacja i do wysyłki do DMS

 • Zapisywanie informacji o dacie, statusie, numerze KSeF i UPO

 • Archiwizowanie historycznych e-faktur

AUTOMATYZACJA

Zautomatyzuj proces przesyłania i odbierania e-faktur

KORZYŚCI

Uruchom moduł SV KSeF

Uwierzytelniaj komunikację

Po tym jak uzyskasz w Urzędzie Skarbowym dostęp do KSeF,  proces wysyłania i odbierania e-faktur z użyciem modułu SV KSeF będzie uwierzytelniany tokenem. Ponadto użytkownicy systemu DMS AutoStacja otrzymają osobne uprawnienia do wysyłania faktury do KSeF.

Oszczędzaj czas

Zautomatyzujesz proces komunikacji z Krajowy System e-Faktur. Jeśli dokumenty trafią do kolejki (tryb offline), moduł SV KSeF zadba o cykliczne sprawdzanie ich statusu, a Ty jednym kliknięciem pobierzesz do DMS AutoStacji informacje o numerze KSeF.

Bezpiecznie przechowuj

Moduł SV KSeF to także Twoje podręczne archiwum. Przechowasz w nim informacje o dokumentach przekazywanych do ministerialnego KSeF, na dysku lokalnym zapiszesz e-faktury (plik xml), oraz pobierzesz i zapiszesz numery UPO ( plik xml i PDF).

Rozszerz zakres informacji

Z modułem SV KSeF masz dostęp do dodatkowych danych. Moduł pobierze i zapisze  datę i statusy faktur, ich numery identyfikacyjne, nadane przez KSeF oraz numery UPO.

Zmniejszaj ryzyko

Dzięki podwójnemu sprawdzaniu wysyłanych faktur, zyskujesz większą pewność, że dokument będzie miał odpowiednią, pozbawioną błędów strukturę i nie zostanie cofnięty przez KSeF.

Chcesz dostać ofertę na moduł SV KSeF?

Skontaktuj się z nami
FAQ

To może Cię zainteresować

Gdzie mogę znaleźć odpowiedzi na pytania o SV KSeF i przygotowanie DMS AutoStacja do KSeF?

Odpowiedzi na pytania dotyczące modułu SV KSeF i przygotowania DMS AutoStacja do KSeF znajdziesz w dokumencie  Q&A przygotowanie do KSeF

Gdzie mogę znaleźć aktualne informacje o KSeF?

Aktualne informacje o KSeF znajdziesz na stronie rządowej Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Kogo będzie obowiązywał KSeF?

Aktualne dane z Ministerstwa Finansów mówią, że KSeF ma być obowiązkowy dla:
• przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy podatku VAT
• przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT
• podatników zidentyfikowanych w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadających polski identyfikator podatkowy NIP

Co to jest faktura elektroniczna?

Elektroniczna faktura KSeF (e-faktura), to taki dokument, który jest wystawiony i  przesłany do nabywcy w formacie elektronicznym o konkretnej strukturze. To cyfrowy dokument w formie pliku xml, którego schema (struktura) została narzucona przez Ministerstwo Finansów. Elektroniczna faktura KSeF, jest cyfrowym odpowiednikiem tradycyjnej, papierowej faktury. Dzięki cyfrowej, uporządkowanej formie danych, e-faktura może być automatycznie przetwarzana przez wystawcę, odbiorcę, czy biuro rachunkowe.

Czy papierowa faktura będzie całkowicie zbędna?

Generalnie w przypadku sprzedaży na rzecz polskich podatników, faktura papierowa będzie zbędna. Można się spodziewać, że w początkowym okresie duże znaczenie będą miały wizualizacje faktur (np. elektroniczna postać faktury w PDF z kodem QR).Papierowy obieg faktur zostanie zachowany w przypadku sprzedaż na rzecz konsumentów.